ОСОГ стана пълноправен член на IMRF

На 10.10.2022г. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ И ОТБРАНА НА ГРАЖДАНИТЕ - ОСОГ стана пълноправен член на International Maritime Rescue Federation – IMRF. Международната федерация по морско спасяване (IMRF) е международна неправителствена организация (НПО), която работи за развитието и подобряването на капацитета за морско търсене и спасяване (SAR) по целия свят. IMRF обединява световните морски SAR организации и има както доброволни, [...]