ОСОГ работи за организация на клубове по оцеляване, ориентиране и самоотбрана, както и Практични лекции и Занятия, които промотират и организират обучения и дейности с цел подобряване уменията на участниците свързани с оцеляване:

  • Курсове/Мероприятия/Практични занятия по самоотбрана

  • Курсове/Мероприятия/Практични занятия по ориентиране

  • Курсове/Мероприятия/Практични занятия/Зелени училища за деца на тема умения за оцеляване в природата

  • Курсове/Мероприятия/Практични занятия по първа помощ

  • Курсове/Мероприятия/Практични занятия по стрелба

Всяка тема се преподава от експерти с натрупан практичен опит и реални познания. Мероприятията се нагаждат според възрастта на участниците – от 12-13 годишни до младежи и възрастни.

Растем, образоваме се и работим в градска среда, далеч от природата. Общата ни култура се свежда до изключително повърхностни или дори никакви базови познания и умения свързани с оцеляването ни в реални условия, където достъпът до ток, интернет, питейна вода и храна могат да бъдат ограничени, да не говорим за случаите, в които и средата може да бъде враждебна. ОСОГ разработва и предлага чрез своите доброволци и експерти разнообразие от мероприятия – еднократни, серийни или дълготрайни с цел повишаване на липсващата ни обща култура. Дори и еднократно посещение на наше събитие по самоотбрана може силно до подобри липсата на елементарна обща култура, а от там да повлияе на интересите на участника и да промени навиците му. Повече от 20 години трупаме опит в сферите на формалното и неформалното образование, обучаваме и споделяме – навън в природата, в конферентната зала, в часа на класния, на екскурзия или организирано събитие в парка – ако ни поканите ще направим всичко възможно, за да споделим своите познания и опит по един интересен и завладяващ вниманието начин.