ОСОГ работи за организация на клубове по оцеляване на море,  методи и практики за ТиС по море, общи основи  на Навигация и Ориентиране в морската среда , Първа Помощ при оцелели в морско бедствие, както и Практични лекции и Занятия, които промотират и организират обучения и дейности с цел подобряване уменията на участниците свързани с оцеляване на море:

  • Курсове/Мероприятия/Практични занятия по ТиС

  • Курсове/Мероприятия/Практични занятия по оцеляване в морска среда

  • Курсове/Мероприятия/Практични занятия/Сини училища за деца на тема умения за оцеляване в морска среда

  • Курсове/Мероприятия/Практични занятия по първа помощ на море

  • Курсове/Мероприятия/Практични занятия по основи на Навигацията , SAR и ветроходство

Всяка тема се преподава от морски експерти и преподаватели от морски центрове с натрупан практичен опит и реални познания. Мероприятията се нагаждат според възрастта на участниците – от 12-13 годишни до младежи и възрастни.

Растем, образоваме се и работим в градска среда, далеч от природата. Общата ни култура и познанията ни за най-разпространената среда на Планетата , водата  ,се свежда до изключително повърхностни или дори никакви базови познания и умения свързани с оцеляването ни при попадане в тази среда , където ограниченията са постоянен спътник и средата е враждебна и неблагоприятна за сухоземния хомо сапиенс.

ОСОГ разработва и предлага чрез своите доброволци и експерти разнообразие от мероприятия – еднократни, серийни или дълготрайни с цел повишаване на липсващата ни обща култура.

Желанието ни е да подготвим по-адекватно младото поколение , израснало в дигитална среда на градския живот , чрез обучение и споделяне – ако ни поканите ще направим всичко възможно, за да споделим своите познания и опит по един интересен и завладяващ вниманието начин.