На 10.10.2022г. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ И ОТБРАНА НА ГРАЖДАНИТЕ – ОСОГ стана пълноправен член на International Maritime Rescue Federation – IMRF.

Международната федерация по морско спасяване (IMRF) е международна неправителствена организация (НПО), която работи за развитието и подобряването на капацитета за морско търсене и спасяване (SAR) по целия свят.

IMRF обединява световните морски SAR организации и има както доброволни, така и правителствени организации като членове. Освен изграждането на капацитет, IMRF има и застъпническа роля, като предоставя международен глас на своите членове.

Това е единствената морска SAR НПО с консултативен статут към Международната морска организация на ООН (IMO).

Членството на ОСОГ в IMRF дава възможност за активното участие на ОСОГ във всички организирани мероприятия, като конференции, учения и срещи на международно ниво, което спомага за бързото и правилно развитие на организацията, посредством обмяната на опит между всички членове на IMRF, както и обучението на членовете на ОСОГ при операции по търсене и спасяване.