ОСОГ е организация, изградена от екип от експерти и специалисти от различни области, включително и авиационни специалисти със солиден опит в конструирането, производството и използването на БЛА за различни цели. Прилагането на различни технологични решения, технически средства и модерни методологии, използвайки специализирани БЛА, ТиС по земя, в пресечни терени и открито море гарантират успех в акциите и при различни метеорологични условия, както и значително редуциране на времето за откриване на пострадали и бедстващи. С тази цел ОСОГ организира и различни курсове за използване на БЛА в особени ситуации:

  • Курсове/Мероприятия/Практични занятия по ТиС
  • Курсове/Мероприятия/Практични занятия при ТиС с използването на специализирани БЛА
  • Курсове/Мероприятия/Практични занятия с използването на специализирани термо камери и лазерни скенери, като елемент от БЛА
  • Курсове/Мероприятия/Практични занятия за правилното използване на БЛА в особени ситуации и неблагоприятни метеорологични условия
  • Курсове/Мероприятия/Практични занятия за планиране на полетите на БЛА и тяхното практическо използване при фотограметрия, лазерно сканиране и обследване с термо камери
  • Курсове/Мероприятия/Практични занятия за анализ на получените резултати с използването на БЛА, както и оптимизиране на работата на полезният товар (камери и лазерни скенери)

Всички теми и курсове се провеждат от сертифицирани и висококвалифицирани лектори и ментори, водени от своята мотивация да повишат безопасността при използването на БЛА, както и да провокират интереса в по- младото поколение към използването на високите технологии за хуманни цели. Всички курсове за обучение са подходящи за широк спектър от специалисти, професионалисти и подрастващи.

В концепцията на обученията за използването на БЛА са заложени най- високи критерии и изисквания за безопасност, спазвайки всички нормативни и поднормативни актове на РБ и ЕС.

Усвояването на различни умения и навици при пилотирането на БЛА, както и тяхното използване в условия близки до реалните, дава възможност на младото поколение да открие различни приложения на БЛА извън хоби моделизма и да създаде в тях чувство за отговорност, екипност и отдаденост.