Кои сме ние

Структура

Цели и задачи

Организация за Съдействие и Отбрана на Гражданите (ОСОГ)

Организация за Съдействие и Отбрана на Гражданите (ОСОГ) е неправителствена организация, създадена на 05.05.2022г. като организация, обединяваща сдружения, правителствени и неправителствени организации, ангажирани с опазването на живота, здравето и имуществото на гражданите на Република България.

ОСОГ е изградена от физически и юридически лица с доказан опит в авиацията, корабоплаването, гражданската сигурност, националната сигурност, кибер- сигурността и военното дело, които всекидневно допринасят със своя опит и експертиза за изграждане на условия за надеждна защита и повишаване безопасността на гражданите.

Опита на членовете на ОСОГ включва (но не се ограничава само с) мироопазващи чуждестранни мисии, разработване на планове за действие при аварийни ситуации, обучение на специализирани антитерористични екипи и организации, подготовка на пилоти на БЛА (Безпилотни Летателни Апарати), обучение на СРБ (Специализиран Ръкопашен Бой), изпълнение на задачи по търсене и спасяване, изграждане на дигитална сигурност за физически лица, юридически лица и национални структури и др.